KATEGORIE

Adw. Patryk Styn Kancelaria Adwokacka

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Prawnicy kancelarii specjalizują się w następujących dziedzinach prawa: prawo cywilne - ochrona dóbr osobistych, urządzenia przesyłowe, nieruchomości, zasiedzenie, służebności, użytkowanie wieczyste, umowy, odpowiedzialność deliktowa, odszkodowania - błędy medyczne - szkoda komunikacyjna, zadośćuczynienia, darowizna, spadki, dziedziczenie; prawo karne; prawo karne skarbowe; prawo karne gospodarcze; prawo karne wykonawcze; prawo rodzinne - rozwody, władza rodzicielska, alimenty, przysposobienie, podział majątku; prawo administracyjne; prawo budowlane; prawo bankowe; prawo własności przemysłowej; prawo autorskie i pokrewne; prawo kanoniczne - tzw. rozwody kościelne.
Swoje usługi Kancelaria świadczy m.in. poprzez sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie sporów sądowych i arbitraż, sporządzanie pism procesowych: pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów adhezyjnych, pism procesowych w toku postępowania, środków zaskarżenia - zażaleń, apelacji, nadzwyczajnych środków zaskarżenia - kasacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków, skarg o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań.
Zapraszamy do współpracy.
 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

 • adwokat
 • odszkodowania
 • sprawy karne
 • cywilne
 • rozwody
 • rozwody kościelne
 • szkoda komunikacyjna
 • zamówienia publiczne
 • sprawy gospodarcze
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • skuteczny adwokat
 • opinie prawne
 • pisma procesowe
 • pozwy
 • apelacje
 • skargi kasacyjne