KATEGORIE

BRANDBROKER to zespół doradców wspierających firmy i menedżerów w zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi

BRANDTRANSACTIONS to zespół konsultantów zajmujących się doradztwem w obszarze transakcji na markach, znakach towarowych i innych elementach praw własności intelektualnej. Główną kompetencją zespołu jest wparcie w procesie negocjacji. Pomagamy stronom transakcji odpowiadając na następujące pytania. Jak taniej kupić markę? Jak drożej sprzedać markę? Jak zabezpieczyć transakcję?
Pomagamy przy samych transakcjach, jak i wspieramy firmy w procesie budowania z udziałem Intellectual Property (IP). Wskazujemy co mogą robić firmy, aby podnosić swoją wartość wykorzystując do tego potencjał IP.
Kupujący i sprzedający zadają sobie pytanie: ile warta jest marka czy patent, który ma być przedmiotem transakcji? W wycenienie bierze się pod uwagę głównie dotychczasowe wyniki finansowe, ale cena, tak naprawdę powinna zależeć od korzyści, jakie będzie miał nowy właściciel.
Wartość marki czy patentu nie zależy bowiem od tego, jakie wyniki finansowe osiągały w przeszłości, ale również wielu innych czynników. Są to korzyści, jakie przyniosą nowym właścicielom, motywacje sprzedających i kupujących, rodzaje ryzyka, jakie wiążą się z ich wykorzystaniem. Z tego powodu sprzedający elementy IP powinni mieć przygotowane analizy wskazujące dostępne sposoby ich komercyjnego wykorzystania, bo to daje im dodatkowe argumenty w negocjacjach.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

 • wartości niematerialne
 • wycena marki
 • wycena marek
 • sprzedaż marki
 • sprzedaż marek
 • transakcja na marce
 • transakcje na markach
 • przejęcie marki
 • przejęcie marek
 • wartość marki
 • wartość marek
 • ochrona marki
 • ochrona marek
 • licencja marki