KATEGORIE

CODES – rynkowe strategie ponadprzeciętnego wzrostu

CODES – rynkowe strategie ponadprzeciętnego wzrostu
Pomagamy budować efektywne strategie wzrostu. Integrujemy zarządzanie strategiczne ze strategią rozwoju firmy budując rynkową przewagę konkurencyjna. Reputacja i wizerunek to podstawa, na której holding lub firma może opierać swoją strategię.
Rynkowe strategie ponadprzeciętnego wzrostu.
Strategia ponadprzeciętnego wzrostu opiera się na poszukiwaniu lub tworzeniu nisz rynkowych, w których firma może zająć dominującą pozycję konkurencyjną. Kluczowymi elementami sukcesu jest odkrycie rynku o dużym potencjale wzrostu, zbudowanie kompetencji pozwalających na uzyskiwania na nim ponadprzeciętnych marż oraz zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez długi czas.
 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE: