KATEGORIE

Ecer Technika

Firma specjalizuje się w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na której potrzeby sporządza raport oddziaływania na środowisko, a także kartę informacyjną przedsięwzięcia. Zgrany i doświadczony zespół jest otwarty na sprawy trudne i skomplikowane. Ponadto Ecer zajmuje się doradztwem w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Uzyskuje pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, program gospodarki odpadami. Oblicza opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową i składa za firmy sprawozdania z tego zakresu. Prowadzi na bieżąco ewidencję odpadów swoich klientów. Bierze udział w procedurach odwoławczych (odwołania od decyzji), konsultacjach społecznych.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • ochrona środowiska Poznań
  • decyzja środowiskowa
  • pozwolenie zintegrowane
  • pozwolenie wodnoprawne
  • pozwolenie na emisję do powietrza
  • gospodarka odpadami
  • opłaty za korzystanie ze środowiska.