KATEGORIE

Elektrownia słoneczna. Skąpani energią ze słońca

 Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi 980 kWh. Warto wykorzystać promienie słoneczne w budowaniu stabilności finansowej w uniezależnieniu się od wysokich cen energii. Proponujemy Państwu budowe farm słonecznych SHARPA na dachach i gruntach. BUDUJEMY w sieci off-grid (sieć autonomiczna na własne potrzeby) lub on-grid ze sprzedażą energii do sieci.
Nasza firma powstała w 2003 r z fascynacji nieograniczonymi możliwościami energii słonecznej i chęcią jej skutecznego ujarzmienia. Te 10 lat pozwoliło nam na zdobycie bogatego doświadczenia w tej nowoczesnej branży w tematyce fotowoltaiki, lamp solarnych. Od roku 2009 czynnie uczestniczymy w realizacjach dużych farm słonecznych na terenie Belgii. Jedna z ciekawszych została wykonana na terenie uniwersytetu w Gent (Belgia) gdzie ponad 4000 paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachach uczelni,zadaszeniach parkingów i na terenach zielonych.

Chciałbym zachęcić Państwa do przygotowania projektu fotowoltaicznego tj wystąpienie o warunki zabudowy i warunki przyłącza energetycznego już teraz.Dodatkowo pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowania budowy farm PV w postaci dotacji unijnych lub niskoprocentowych kredytów z WFOiŚ.

Argumentem najważniejszym jest ograniczenie w mocach przesyłowych, nie wszędzie uda nam się przyłączyć odpowiednią moc elektryczną.
Dodatkowo należy pamiętać, że jest duże prawdopodobieństwo na uzyskanie dotacji na instalację (warunkiem będzie posiadanie wszelkich
wymaganych uzgodnień) !!!!


Nasza firma proponuje przygotowanie dla Państwa takiego projektu,
zawiera od:

1. Wstępny projekt techniczny
2. Dobór i optymalizacja urządzeń (panele, falowniki, okablowanie)
3. Ocena konstrukcyjna
4. Wystąpienie o warunki zabudowy/ zgłoszenie do starostwa
5. Uzgodnienia z RDOŚ
6. Wystąpienie o warunki przyłącza energetycznego.

Zainteresowanych Państwa prosze o kontakt.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • energia
  • dom
  • kolektor
  • słońce