KATEGORIE

Europejski Bank DNA

Nasze DNA jest najcenniejszym i zarazem głównym źródłem pełnej wiedzy o nas. W jego strukturze zapisana jest cała wiedza dotycząca naszego pochodzenia, obecnego stanu zdrowia, ryzyka rozwoju w naszym organizmie rozmaitych chorób, a także sposobu i tempa starzenia się.

Już niedługo możliwe będzie odczytanie całego genomu każdego z nas oraz naprawianie zmian zawartych w materiale genetycznym, które wywierają negatywny wpływ na zdrowie.

Na podstawie unikatowego profilu molekularnego swoich pacjentów lekarze będą w niedalekiej przyszłości rutynowo dobierali optymalne, bezpieczne schematy lecznicze by uzyskać lepsze efekty terapeutyczne. Przyszła medycyna (zwana medycyną spersonalizowaną) będzie opierała się na danych genetycznych pacjentów oraz będzie oferowała znacznie efektywniejsze metody przeciwdziałania chorobom oraz lepsze strategie ich diagnozowania oraz leczenia.

Musimy pamiętać, że nasz materiał genetyczny wraz z zawartymi w nim genetycznymi predyspozycjami do różnorodnych zachorowań, wadami genetycznymi, również modelem starzenia dziedziczymy po przodkach oraz przekazujemy swoim potomkom. Nasza genetyka jest więc ogniwem genetyki całej rodziny. Ważne jest aby mieć świadomość, że w przyszłości będzie liczył się nie tylko dostęp do naszego aktualnego genomu, ale także w wielu ściśle określonych przypadkach możliwość analizy naszego DNA sprzed lat oraz możliwość uzyskania danych molekularnych naszych krewnych z poprzednich pokoleń.

Jedynym źródłem dostępu do informacji genetycznej z przeszłości będą w przyszłości Banki DNA, instytucje, które tak jak Europejski Bank DNA  powstają już dziś z myślą o przyszłości.

DNA Twoje oraz Twoich bliskich przechowywane w naszym Banku to w przyszłości gwarancja dostępności do natury molekularnej z przeszłości, której analiza może kiedyś pomóc w diagnozowaniu przyczyn nękającego Ciebie lub Twoich krewnych schorzenia, dostarczyć informacji w jaki sposób powinno być leczone lub pomóc w identyfikacji czynników ryzyka rozwoju chorób, które być może w Waszej rodzinie pojawią się w przyszłości.

Zabezpieczone DNA to również materiał identyfikacyjny ważny w rozwiązywaniu spraw natury prawnej.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

 • bankowanie dna
 • dna
 • europejski bank genów
 • bank dna wrocław
 • banki dna
 • europejski bank danych
 • medycyna przyszłości
 • testy genetyczne
 • sekwencjonowanie genomu
 • genom
 • cukrzyca
 • nowotwory
 • choroby neurodegeneracyjne
 • medycyna spersonalizowana
 • DNA