KATEGORIE

Firma www.helukabel.pl Przewody i osprzęt

Naszym celem jest dostarczanie Klientom wyrobów i usług elektrotechnicznych wysokieh jakości, zgodnych z ich standardami oraz przy użyciu najlepszych technologii. Helukabel poprzez akwizycje i powiększanie portfolio stara się rozszerzyć możliwości kompleksowej obsługi naszych odbiorców. Dzięki zaangażowaniu zespołu i skupieniu na potrzebach klientów oraz w wyniku stałego doskonalenia procesu przygotowania produktu a także jego dystrybucji, Helukabel stał się jednym z najskuteczniejszym dostawców kabli w Polsce.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • Dostawca przewodów i kabli