KATEGORIE

Fundacja dla dzieci

Nasza fundacja działa od lat w regionie dolnośląskim. Od 2004 jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Najważniejsze cele naszej fundacji to: działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa, organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności i przyczynianie się do: wykorzystania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia; Polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną; Rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenia. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, wspierali i będą wspierać.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • fundacja dla dzieci
  • fundacja Wrocław
  • 1% podatku
  • fundacje
  • dolnośląskie fundacje
  • jeden procent podatku

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Wrocław