KATEGORIE

Glottispol

 Glottispol to firma, która ma przed sobą edukacyjne zamiary. Filozofia Glottodydaktyki oparta jest na prekursorskim pomyśle dydaktycznym skonstruowanym przez profesora Br. Rocławskiego. Glottispol umożliwia doskonalenie nauczycieli, poprzez szkolenia w Ośrodku MODEN, z uwagi na fakt, że wyłącznie fachowi nauczyciele ułatwią dzieciom odpowiednią edukację. Glottodydaktyka ojczystojęzyczna, wykorzystuje klocki logo a także inne pomoce edukacyjne w formie książek, plansz, ćwiczeń do nauki liczenia, pisania oraz czytania.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • czytanie i pisanie
  • doskonalenie nauczycieli
  • kursy dla nauczycieli