KATEGORIE

Hydrobudowa-1 domieszki do betonu

Firma Hydrobudowa-1 prowadzi profesjonalne laboratorium, jakie realizuje badania nie jedynie w siedzibie głównej w Warszawie, ale także w terenowych punktach laboratoryjnych. Zajmujemy się pobieraniem próbek mieszanki betonowej, badaniem jej konsystencji, gęstości objętościowej oraz zawartości powietrza. Badamy także różne typy cementu oraz oznaczamy mrozoodporność kruszywa. Rozporządzamy wytwórniami betonu posadzkowego, drogowego, hydrotechnicznego oraz innych. Produkujemy w nich dodatkowo zaprawy cementowe oraz płyty żelbetowe. Każdemu z klientów służymy bezpłatnym doradztwem w zakresie technologii. Dokładne informacje dostępne są na witrynie.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • wytrzymałość betonu
  • badania stali
  • włókna do betonu
  • dodatki do betonu