KATEGORIE

Inwentaryzacja zieleni

Sporządzamy inwentaryzacje zieleni na potrzeby planowanych inwestycji. W ramach prowadzonych prac wykonujemy:

- oznaczenie gatunku drzewa bądź krzewu;
- pomiar wysokości, pierśnicy, średnicy korony;
- określenie wieku drzew lub drzewostanów;
- określenie stanu zdrowotnego;
- projekty gospodarki drzewostanem;
- opracowanie graficzne w postaci mapy z naniesioną lokalizacją drzew (.dwg, .shp);
- preliminarz opłat za wycinkę drzew i usunięcie krzewów;
- pozwolenie na wycinkę drzew.

Sporządzane dokumentacje są wykonywane kompleksowo, w oparciu o aktualne normy prawne.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • urządzanie lasu
  • pomiar drzew i drzewostanów
  • operat dendrologiczny
  • kartowanie siedlisk