KATEGORIE

Kancelaria Adwokacka Adam Tusch

Kancelaria Adwokacka Adama Tusch kontynuuje chlubne tradycje rodzinne, korzystając z ponad 50 letniego doświadczenia w dziedzinie świadczenia pomocy prawnej. Kancelaria przygotowana jest do obsługi prawnej osób fizycznych, jak i przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno prawnej.
Kluczową kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów naszego klienta jest indywidualne podejście do każdej ze spraw.
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.
W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa prawnego możemy przygotować lub zaopiniować każdy rodzaj umowy związany z działalnością gospodarczą, obrotem majątkowym, bądź prawami niemajątkowymi.
Swoim klientom zapewniamy stały dostęp do wiedzy eksperckiej zgodnie z kryterium kompetencji.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
-prawo karne, karne- skarbowe, wykroczeń
-prawo rodzinne i osobowe
-prawo cywilne
-postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
-prawo spadkowe
-prawo celne
-prawo obrotu nieruchomości
- prawo administracyjneForma świadczenia usług

Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

*ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon),
*pisemne opinie i analizy prawne (w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzane na piśmie (na zwykłym papierze lub w formie elektronicznej),
*prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, w sporach sądowych itd. ),
*reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).
*Oferta dla firm - Kompleksowa obsługa prawna

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju:

*opiniowanie i sporządzanie umów,
*porady i opinie prawne,
*zakładanie spółek,
*obsługa spółek
*prowadzenie spraw sądowych.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE: