KATEGORIE

Kancelaria Adwokacka Warszawa, skuteczny adwokat warszawa

Kancelaria adw. Dariusza Staniszewskiego świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych - prawo cywilne w tym odszkodowania, skuteczna windykacja długów, prawo rodzinne (rozwody), spadki, prawo karne, prawo pracy, nieruchomości, prawo gospodarcze (analiza umów, kontraktów handlowych), sprawy z zakresu ustawy o usługach turystycznych (spory sądowe z biurami podróży). Kancelaria ma siedzibę w Warszawie, ul. Solec 38 lok. 203 - Powiśle; tel. 22 458 23 40. W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców w szczególności: opiniowanie i sporządzanie umów, porady i opinie prawne, zakładanie spółek, rejestracja w KRS, obsługa prawna spółek, prowadzenie spraw sądowych.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
prawo cywilne (np. sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów),
prawo pracy (o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich),
prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o obalenie testamentu),
prawo rodzinne (np. sprawy o rozwód lub separację, podział majątku itp.)
prawo mieszkaniowe (np. kupno i sprzedaż mieszkań, analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu o wstąpienie w stosunek najmu),
prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności),
ustawa o usługach turystycznych (np. odszkodowania za zmarnowany urlop, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o usługę turystyczną)
prawo karne (obrona w postępowaniu przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji karnych).
 

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje m.in. szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców w szczególności:
• opiniowanie i sporządzanie umów,
• porady i opinie prawne,
• zakładanie spółek,
• rejestracja w KRS,
• obsługa prawna spółek,
• prowadzenie spraw sądowych.
W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej.
 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • skuteczny adwokat w warszawie
  • adwokaci Warszawa
  • kancelaria prawna warszawa
  • odzyskiwanie należności
  • obsługa prawna firmy
  • sprawy spadkowe warszawa
  • prawnik prawo pracy warszawa
  • sprawy karne warszawa
  • sprawy cywilne warszawa
  • porady prawne warszawa

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Warszawa