KATEGORIE

Komputer dla Homera

Wszystkie osoby z dysfunkcją wzroku i orzeczoną w tym zakresie niepełnosprawnością mają możliwość wziąć udział w programie PFRON „Komputer dla Homera”. Komputer dla Homera to inaczej komputer dla osoby niewidomej, wyposażony w sprzęt i posiadający oprogramowanie dla osób niedowidzących i niewidomych. Oprogramowanie dla niewidomych to np. programy powiększające i zamieniający tekst na mowę. Akcja „Komputer dla Homera” umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup takiego komputera.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE: