KATEGORIE

Laserowe cięcie blach - Biga

Specjalnością firmy BIGA są przede wszystkim usługi cięcia laserem przy użyciu nowoczesnych sposobów technologicznych, a także hurtowa i detaliczna sprzedaż blach zimnowalcowanych oraz blach gorącowalcowanych. Przedsiębiorstwo zaczęło funkcjonować w latach 90'. Warto zauważyć, że firma BIGA ściśle współpracuje z wiodącymi polskimi hutami. Odbiorcami firmy są zarówno zakłady rzemieślnicze, jak i firmy z obszaru całego kraju. Siedziba firmy znajduje się w Rudawie.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • blachy zimnowalcowane
  • blachy gorącowalcowane
  • laserowe cięcie blach
  • cięcie laserem