KATEGORIE

Leczenie alkoholizmu

 Prywatny Ośrodek Leczenia Alkoholizmu OAZA na witrynie internetowej przedstawia główne przesłanki terapii nałogów i obrazuje różnorodne aspekty nałogu. Przebywający w klinice wizytują okolice placówki w celach rekreacyjnych. Program profilaktyczny adresowany do uczniów to bieżący program w jakim partycypuje Ośrodek Uzależnień OAZA. Ośrodek Odwykowy leczy we współpracy z pobliskim sanatorium, zabiegając o o organizmy swoich klientów.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE: