KATEGORIE

Mieszkania

Znaczące zawirowania na rynku kredytów hipotecznych, jak również niska wypłacalność kredytobiorców, przyczyniły się do tego, że banki zmieniły swoją politykę kredytową i wprowadziły przymus dysponowania wkładem własnym w sytuacji, gdy kredytobiorca pragnie dokonać zakupu nieruchomości. To uwarunkowanie, jak również widmo nie wyschłego jeszcze kryzysu, tworzącego niejasną przyszłość, dały efekt w postaci obniżenia popytu, wywołując następnie spadek cen nieruchomości i kosztów inwestycji. Niska zdolność kredytowa powoduje, że popularne stały się mieszkania o niskim standardzie. Cała nadzieja w postępującym ożywieniu gospodarki i osłabianiu widma kryzysu, gdyż dzięki temu banki będą bardziej skłonne do modyfikacji polityki kredytowej, stworzenia niższych marż i nowych propozycji kredytowych, pozwalających na zakup mieszkania w stu procentach. To zaś będzie skutkowało pojawieniem się większej ilości ofert z niższymi cenami. Wzrost gospodarczy ma szansę polepszyć sytuację na rynku pracy, skutkiem czego wielu młodych obywateli będzie mogło zrealizować swoje marzenia o zakupie własnego mieszkania gdyż zaistnieje możliwość otrzymania kredytu, lub też stać ich będzie na wynajem. Zwiększony ruch na rynku nieruchomości zachęci deweloperów do tworzenia nowych projektów i inwestycji, bez obaw o konieczność stałego obniżania cen. W przywróceniu równowagi na rynku mieszkaniowym pomóc może także zmiana perspektywy dla banków zagranicznych, które zauważając polepszenie i stabilność sytuacji gospodarczej w kraju, zmniejszą rygory dla umów kredytowych. Potencjalni nabywcy, szukający dla siebie nieruchomości stoją dziś przed szeroką możliwością korzystania z darmowych i płatnych ogłoszeń w internecie. Serwisy ogłoszeniowe internetowe mają tą przewagę nad zwykłymi ogłoszeniami w gazecie, że oferenci zamieszczają zdjęcia i szerzej opisują nieruchomość, którą pragną sprzedać. Można się z nimi kontaktować bezpośrednio przez serwis lub poprzez dane kontaktowe podane przy ofercie. Skuteczność takich serwisów jest duża ze względu na nieograniczoną ilość ogłoszeń, które można w nich znaleźć.