KATEGORIE

NOWISTA odpady spożywcze bielsko biała

Za pośrednictwem przedsiębiorstwa „NOWISTA” osiąga się ogólnie wywóz oraz unieszkodliwianie dowolnego rodzaju surowców niebezpiecznych, odpadów pochodzących z różnych źródeł a i wyeksploatowanych sprzętów elektronicznych lub pokonsumpcyjnych resztek z produkowania żywności. Firma jest Pogotowiem Sanitarno-Epidemiologicznym, ma także możliwość cyklicznego zapewniania zasobników i zbiorników służących do przechowywania wyznaczonych substancji (m.in. medycznych i weterynaryjnych czy kosmetycznych) i udokumentowanie odebrania odpadów do zneutralizowania. Z całkowitą podażą usług można zaznajomić się poprzez stronę www.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • odpady spożywcze Bielsko Biała
  • odpady weterynaryjne Śląsk
  • odpady spożywcze Śląsk
  • przeterminowane leki