KATEGORIE

Odszkodowanie za opóźnienie lotu

Zespół DO NOTHING zajmuje się odszkodowaniami lotniczymi. Zapewnia pomoc prawną pasażerom linii lotniczych, którzy z przyczyny opóźnień lub anulowania lotu bądź nie wyrażenia zgody na wpuszczenie na pokład samolotu są uprawnieni do zadośćuczynienia. W imieniu Klienta pracownicy zespołu DO NOTHING występują do linii lotniczych z żądaniem zadośćuczynienia, a gdy nie uzyskują pozytywnego efektu składają skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W ostatecznych sytuacjach występują po wcześniejszym ustaleniu z Klientem na drogę sądową.

Poszkodowani mogą żądać zadośćuczynienia za opóźnienia powyżej 3 godzin w dotarciu do portu docelowego lub w sytuacji gdy unieważniono w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem nabyty wcześniej lot. Zasadnym jest też odszkodowanie gdy mimo posiadania potwierdzonej rezerwacji i zgłoszenia się w sposób zgodny z umową do odprawy zabroniono wstępu na pokład samolotu. Nie uprawnia do roszczeń wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności takich jak ataki terrorystyczne,bardzo złe warunki pogodowe,planowane strajki czy niepewna sytuacja polityczna. Mogą się też domagać zwrotu uzasadnionych kosztów z tym związanych.

Zespół DO NOTHING w zależności od zakontraktowanej długości lotu może wywalczyć dla Klienta odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. Naprawdę warto!

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE: