KATEGORIE

Ogólne przepisy bhp

Serwis przepisy.bhpexpert.com.pl to wykaz kluczowych aktów z prawa pracy, bhp oraz ochrony ppoż. Rozporządzenia w sprawie służby bhp, czy też w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to tylko wybrane akty prawne, które znajdują się na wspomnianej stronie. Każdy przedsiębiorca powinien znać swoje obowiązki z zakresu bhp, dlatego też niezastąpiony w tym celu jest Nasz katalog. Za nie wypełnianie podstawowych obowiązków z prawa pracy pracodawca może zostać ukarany przez inspektora pracy, a w przypadku powstania wypadku przy pracy ponieść odpowiedzialność karną.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • przepisy bhp
  • szkolenia bhp
  • służba bhp
  • wypadek przy pracy
  • badania lekarskie

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Warszawa