KATEGORIE

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych
11-200 Bartoszyce, ul. Konopnickiej 2A
tel.: 897620790, 601663586
osu@vp.pl
www.szkoleniagrabowski.pl


Regionalny Ośrodek BHP, akredytowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Oferujemy między innymi:
Szkolenia z zakresu BHP (także w języku migowym);
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
Wykonywanie obowiązków służby bhp – kompleksowa obsługa firm;
Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy (Proponujemy Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej);
Merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną;
Opracowywanie instrukcji i regulaminów;
Opracowywanie programów szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk;
Pomoc w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy;
Inne usługi według potrzeb klientów;
Usługi w zakresie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
Kadry – HR;
Szkolenia z zakresu usuwania azbestu,

Usługi świadczymy na terenie całego Kraju!
 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • BHP PPOŻ