KATEGORIE

Podyplomowe administracji publicznej Lublin

Cele strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami - Do podstawowych celów strategicznych planu zarządzania nieruchomościami, które są wykładnikiem stanowiska właściciela można zaliczyć:
- utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
- przebudowa nieruchomości (np. dobudowa)
- podniesienie standardu nieruchomości
- budowa ekologicznej kotłowni lokalnej w miejsce starej itp.
- budowa stanowisk dla postoju samochodów
- budowa nieruchomości o charakterze komercyjnym lub mieszkaniowej
- zamiana dotychczasowej funkcji nieruchomości 

 

Jak uzyskać licencję zarządcy nieruchomości? 
Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzeniem nieruchomościami należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m.in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę i zdać egzamin. Obecnie zniesiono egzaminy.
Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Lublin