KATEGORIE

Pomoc dla ofiar przestepstwa

Nie bądź obojętny na krzywdę i cierpienia innych! Reaguj widząc akty łamania prawa. Powiedz stop przemocy, pedofilii i wszelkim zdarzeniom zagrażającym Twojemu bezpieczeństwu.

Fundacja Praworządni jest autorem systemu aktywizującego społeczeństwo obywatelskie i umożliwiającego zgłoszenie zaistniałych przestępstw i wykroczeń bezpośrednio Policji, Straży Miejskiej, Ośrodkom Pomocy Społecznej... Każda ofiara przestępstwa, która doznała lub doznaje krzywdy z rąk innej osoby, każdy świadek przestępstwa, który widział czyn łamiący prawo, może skorzystać z systemu Ujawnij.pl i w ten sposób pomóc sobie i innym wyrwać się z rąk oprawcy.

Celem powstania i funkcjonowania serwisu jest walka ze znieczulicą społeczną, zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwstawienie szerzącym się przestępstwom takim jak:

Nie przymykajmy oczu na krzywdę, która dzieje się wokół nas. Nie udajmy, że to nas nie dotyczy, że to nie nasza sprawa. Nasza reakcja może uratować komuś życie. A to nieoceniona pomoc!
 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • stop przemocy
  • przeciwdziałanie przemocy
  • przemoc gdzie szukać pomocy
  • stop pedofilii