KATEGORIE

Prawnik Gorzów

Ars Boni powstało w celu Wykonywania pomocy merytorycznej w dochodzeniu odszkodowań dla osób poszkodowanych i ich najbliższych potrzebujących pomocy specjalisty prawnika od spraw odszkodowawczych już od chwili wystąpienia szkody, w sprawach z: ubezpieczeń majątkowych: OC kierowców, odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego, w związku z doznaną krzywdą, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, śmiercią osoby bliskiej. Dochodzimy zadośćuczynienia, renty, odszkodowania, i innych świadczeń OC w życiu prywatnym i zawodowym: w związku z wykonywanym zawodem i posiadanym lokalem, rzeczą ruchomą AC (autocasco) NW (nieszczęśliwy wypadek) – wszelkich złamań i zranień - dzieci przedszkolnych i szkolnych; w podróży; przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, jak i w samym pojeździe; pracowników w pracy i poza pracą; a także wypłaty świadczeń za pobyt w szpitalu Od kradzieży, dewastacji nieruchomości (domu, mieszkania, lokalu) Od pożaru – spalenia nieruchomości lub rzeczy ruchomych Od zalania – powodzi, zalania mieszkania, lokalu ubezpieczeń na życie: Na dożycie – wypłatę świadczeń w związku z poważnym zachorowaniem lub urazem lub dożyciem określonego wieku Na życie – wypłaty świadczeń w przypadku śmierci ubezpieczonego, ewentualnie osób najbliższych (zależy od wariantu polisy) ubezpieczeń pracowniczych: Ubezpieczeń zawieranych przez pracowników w miejscu pracy ubezpieczeń ZUS, KRUS: Odwołań od decyzji ZUS w związku z wypadkiem i chorobą. Odszkodowania za słupy i inne urządzenia przesyłowe.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • doradztwo prawne gorzów
  • odwołania zus
  • odwołania krus
  • prawnik gorzów
  • odszkodowania gorzów

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Gorzów Wielkopolski