KATEGORIE

Przedszkole prywatne Szczecin

Co roku wielu rodziców staje przed dylematem, do jakiego przedszkola zapisać swoje dziecko. O miejsce w przedszkolu publicznym coraz trudniej, dlatego na rynku znacznie poszerzyła się oferta przedszkoli prywatnych. Które z nich dają większe szanse rozwoju swoim przedszkolakom? Jakie są podstawowe różnice pomiędzy ośrodkiem publicznym a prywatnym?

Warto zauważyć, że we wszystkich typach placówek, niezależnie od tego czy jest to .przedszkole prywatne, publiczne, prywatne, katolickie, a nawet domowe, realizowany jest ten sam program, narzucony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. O ile program wskazujący umiejętności, jakie powinien posiąść przedszkolak w trakcie nauki jest wyraźnie sprecyzowany, o tyle sposób organizacji zajęć jest już całkowicie dowolny i zależy tylko i wyłącznie od upodobań kadry pedagogicznej danej placówki

Mniejsze grupy w przedszkolach prywatnych, wychowawcy mogą zwiększyć nacisk na indywidualne uzdolnienia swoich podopiecznych , co trudniej realizować w przedszkolach publicznych. Daje to możliwość pogłębienia pasji i zainteresowań dziecka, do których wykazuje zapał.

Poprzez nieustannie poszerzająca się ofertę przedszkoli, na rynku pojawiły się placówki prywatne, w których zapisując dziecko możemy wybrać specjalizacje. Obecnie na rynku dostępne są już przedszkola o profilu językowym, sportowym, artystycznym, a nawet ekologicznym. Są także przedszkola integracyjne, w których dzieci zdrowe współpracują z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie jest to niestety możliwe w przedszkolach publicznych, które nie posiadają budżetu do realizacji takich zajęć, muszą być także bardziej elastyczne pod względem oferty.

Podstawową zaletą przemawiającą za przedszkolami niepublicznymi są mniejsze grupy. Prywatne placówki oferują pracę w grupach 10-12 osobowych, co wpływa na jakość pracy poszczególnych przedszkolaków. Praca w mniejszych grupach daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, kontakt na linii dziecko-nauczyciel jest ułatwiona, a sami wychowawcy mają lepszą możliwość kontrolowania poczynań swoich podopiecznych, ponieważ ich uwaga nie jest nadmiernie rozproszona.

Za podstawową wadę przedszkoli prywatnych uznaje się ich wysoką cenę. Warto jednak zwrócić uwagę, że przedszkola publiczne nie należą do ośrodków darmowych i zapisanie dziecka do placówki publicznej także wiąże się z pewnymi kosztami. Po pierwsze, rodzic ponosi koszty posiłków, należy również uwzględnić, że po 5 godzinach tzw. minimum programowego, za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu należy zapłacić. W przeciwieństwie do przedszkoli prywatnych, w których cenę wliczone są zajęcia pozalekcyjne, za blok zajęć ponadprogramowych w przedszkolach publicznych należy płacić osobno.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • przedszkole niepubliczne Szczecin
  • przedszkole Szczecin Prawobrzeże
  • przedszkole prywatne Szczecin

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Szczecin