KATEGORIE

ROMANA GRUSKOŚ testament notariusz Kraków

W Krakowie istnieje od 2007 roku kancelaria notarialna Romany Gruskoś. Jej zespół składa się z czterech notariuszy, którzy w zakresie swoich uprawnień działają jako osoby zaufania publicznego. Zajmują się przygotowywaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, umów zniesienia współwłasności oraz potwierdzenia własnoręczności podpisu. Rejestrują protokoły z zebrań, przygotowują odpisy dokumentów oraz akty poddania się egzekucji. Czynności notarialne są najczęściej dokonywane w siedzibie kancelarii. Jednak jeśli wymagają tego okoliczności, można je zrealizować również w innym miejscu. Więcej informacji na temat naszej działalności znajduje się na witrynie.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • notariusze Kraków
  • kancelaria notarialna Kraków
  • biuro notarialne Kraków
  • Kraków notariusze
  • notariusz Kraków
  • Kraków kancelaria notarialna