KATEGORIE

Rozliczanie funduszy unijnych

Nasza oferta to sporządzanie dokumentów w procesie starania się o dotację, takich jak: studia wykonalności, bądź ich części: analiza rynku.

Istniejemy od ponad 5 lat.

Doradztwo Gospodarcze StarPlan jest spółką całościowo zajmującą się świadczeniem usług konsultingowych związanych z procesem pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Nasza oferta to opracowywanie wniosków o fundusze unijne wraz z kompletem dokumentów, wśród których znajduje się nie rzadko biznesplan.

Biznes plan jest przydatny w przypadkach aplikowania o pozyskanie kapitału obcego inwestorów branżowych.

W ofercie spółki znajdują się usługi w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych, organizacja szkoleń tematycznych oraz udzielanie indywidualnego doradztwa. Firma realizuje we własnym zakresie projekty dofinansowane z funduszy UE.

Wniosek o fundusze UE jest niezbędny w przypadkach ubiegania się o wsparcie z funduszy UE.

SŁOWA KLUCZOWE: