KATEGORIE

STENCEL Sporządzanie odpisów notarialnych Katowice

W Katowicach znajduje się Kancelaria Notarialna Katarzyna Stencel. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, jakim Strony są zobowiązane bądź pragną nadać formę notarialną. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad potrzebnym zabezpieczeniem praw oraz słusznych interesów Stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Notariuszem, dokonanie czynności notarialnych, może nastąpić również w innych dniach i godzinach. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • akty notarialne Katowice
  • biuro notarialne Katowice
  • kancelaria notarialna Katowice
  • kancelarie notarialne Katowice
  • notariusz Katowice
  • notariusze Katowice
  • sporządzanie aktów notarialnych Katowice
  • poświadczenia dziedziczenia Katowice