KATEGORIE

Strategie Synergii – rynkowe strategie rozwoju holdingów i grup kapitałowych

CODES Strategie Synergii to zespół konsultantów oferujących następujące produkty: plan marketingowy, strategiczne zarzadzanie, strategie rynkowe, strategie wzrostu, strategie marketingowe. Celem naszych prac jest wskazanie jak zaprezentować złożoną ofertę firmy, jak wykorzystać sposób prezentacji spółek do realizacji celów biznesowych.
Opracowania strategii architektury portfolio mają za zadanie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla firmy działającej na określonym rynku i w określonych warunkach konkurencyjnych. Efektem końcowym zawsze jest osiągnięcie celu właścicieli, albo maksymalizacja wartości firmy albo maksymalizacja zysku.
Plan marketingowy zawiera koncepty rozszerzania oferty na nowe rynki, nowych klientów i nowe oferty. Docelowo opracowania strategii firmy i rozwoju prowadzą do zwiększenia sprzedaży i maksymalizacji wysokości marż poprzez wykorzystanie synergii. Swoim zakresem obejmują strategiczne zarządzanie firmą.