KATEGORIE

Szkółka Viridis

Producent sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz podkładki do szczepień na formy ozdobne. Prowadzimy zbiór nasion drzew i krzewów rodzimych. Nasze sadzonki przeznaczone są do zalesień gruntów porolnych i odnowień drzewostanów, Oferujemy sadzonki jednoletnie i wielolatki oraz materiał zadrzewieniowy. Prywatna gospodarka leśna. Pasztowa Wola Kolonia 12.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

 • drzewa
 • krzewy
 • leśne
 • podkładka
 • sadzonki
 • nasiona
 • zalesienia
 • porolne
 • prywatna
 • gospodarka leśna
 • sosna
 • świerk
 • modrzew
 • brzoza
 • dąb
 • akacja
 • lipa
 • wiąz
 • górski
 • klon
 • jawor
 • jesionolistny
 • catalpa
 • trzmielina
 • grusza
 • dzika
 • płonka
 • jarząb pospolity