KATEGORIE

WALDEMAR JEZIORSKI kancelaria notariusza Łódź

Przedstawiamy Państwu Kancelarię Notarialną Waldemar Jeziorski z siedzibą w Zgierzu. Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności, którym strony mają obowiązek lub pragną nadać formę aktu notarialnego, który ma charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana również poza Kancelarią, jeśli przemawia za tym charakter czynności. Więcej na stronie internetowej.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • akty notarialne Łódź
  • akty notarialne Zgierz
  • czynności notarialne Łódź
  • czynności notarialne Zgierz
  • kancelaria notarialna