KATEGORIE

Zasiedzenie

Zasiedzenie to jedna z możliwości uzyskania prawa własności. Co warto pamiętać z działki zdobycia prawa własności w ten sposób? Zwłaszcza to, że zasiedzenie może dać rezultat w postaci uzyskania prawa własności ruchomości a dodatkowo nieruchomości.

Co powinno nastąpić aby było możliwe nabycie prawa własności przez zasiedzenie? O tym rozstrzygają przesłanki realizacji prawa zasiedzenia. Stanowią je: posiadanie samoistne, upływ okresu zasiedzenia, dodatkowo dla rzeczy ruchomych także dobrej wiary posiadacza. Jak traktować wymienione w zdaniach poprzedzających przesłanki urzeczywistnienia się prawa zasiedzenia piszę na moim blogu prawniczym.

Na pisanym przeze mnie blogu prawniczym przedstawiam oprócz tego o tym jakie prawa mogą stać się przedmiotem zasiedzenia. Co do rzeczy ruchomych sytuacja jest sporo mniej skomplikowana. Co do zasady zasiedziane mogą zostać wszystkie ruchomości, chyba że nie jest dopuszczalny obrót prawny odpowiednimi rzeczami. W przypadku nieruchomości kwestia ta jest znacznie bardziej skomplikowana. Niepodważalnym jest dopuszczalność zasiedzenia prawa własności nieruchomości. Warto pamiętać, że zasiedzenie użytkowania wieczystego nie jest dopuszczalne w każdej sytuacji. Traktuję o tym zagadnieniu obszerniej na mym blogu o prawie zasiedzenia.

SŁOWA KLUCZOWE:

  • zasiedzenie
  • zasiedzenie nieruchomości
  • zasiedzenie gruntu
  • wniosek o zasiedzenie
  • zasiedzenie mieszkania
  • zasiedzenie w dobrej wierze
  • zasiedzenie w złej wierze