KATEGORIE

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane polega na tym, że osoba budująca dom lub remontująca mieszkanie ma prawo odzyskać jakąś część podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, które zużyła w swojej inwestycji mieszkaniowej. Jest to następstwo wejścia Polski do struktur unijnych, a precyzyjniej podniesienia stawki podatku VAT z 7% na 22% od materiałów budowlanych. Te 15% budżet zwraca podatnikowi w ramach tzw. ulgi budowlanej. W celu odebrania podatku VAT trzeba sporządzić wniosek VZM i zostawić go we właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym. aktualnie zwrot VAT budowlanego jest obwarowany maksymalnie czteromiesięcznym okresem oczekiwania. Zatem im szybciej podatnik wniosek sporządzi i złoży, tym prędzej otrzyma należne mu pieniądze. należy wiedzieć, że ulga budowlana czyli możliwość odebrania vat od materiałów budowlanych obowiązuje na czas nieokreślony. Oznacza to dokładnie tyle, że praktycznie w każdym momencie Sejm może ten przywilej wycofać. To chyba wystarczający powód do tego, żeby rozliczyć swój VAT w budownictwie jak najszybciej. Każdy zbędny dzień zwłoki sprawia, że szansa na odzyskanie VAT za materiały budowlane maleje. Oczywiście można skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą przygotować wniosek. Jest to dość czasochłonny proceder dla osób, które nigdy samodzielnie się nie rozliczały, a specjalistyczne firmy zrobią to dużo szybciej.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • Zwrot VAT za materiały budowlane
  • VAT budowlany
  • VZM
  • VAT w budownictwie